Werkwijze

Werkboek

In de aanpak van Paradijsbloem staat een werkboek centraal als leidraad om samen in gesprek te gaan.
Er is een werkboek dat zich richt zich op stellen die verkering hebben: Een voorbereiding
op het huwelijk. Het andere werkboek richt zich op gehuwden.
Beide werkboeken zijn ook in het Engels verkrijgbaar.


Samen praten! daar gaat het om.
Deelnemers spreken een groot gedeelte van de avond samen in alle privacy over hun eigen verkeringsrelatie of huwelijksrelatie aan de hand van een werkboek.
Deze werkboeken zijn eigendom van het deelnemend stel of echtpaar

 

Begeleiding door echtpaar

De werkwijze is zo ingericht dat de toerusting kan worden begeleid door echtparen / vrijwilligers. Het is van belang dat de begeleiding wordt gegeven door een echtpaar, man en vrouw. Het verschilt uiteraard per onderwerp, maar vooral bij de onderwerpen die over de relatie gaan en gevoelens raken (communicatie, verschillen, gevoelens, conflicten, seksualiteit) is het van belang dat jongens en meiden, mannen en vrouwen zich kunnen uiten / vragen kunnen stellen aan iemand van hun eigen geslacht. Het geeft meerwaarde als er een ervaren echtpaar is dat daar mee om kan gaan en als mannen of vrouwen onder elkaar kunnen spreken.

Deze keuze wordt naast de bovengenoemde praktijk Bijbels onderbouwd in Titus 2, waar de ‘oude vrouwen’ wordt opgedragen de jonge vrouwen te leren voorzichtig te zijn, haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben, matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, haar eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het Woord Gods niet gelasterd worde. De kanttekening (7) zegt hierbij speciaal voor de vrouwen: Namelijk de oude vrouwen, waardoor de jonge vrouwen beter en met minder opspraak kunnen onderwezen worden dan door de mannen.

Relatie met kerkenraad

De plaatselijke kerkenraad draagt de verantwoordelijkheid voor de toerustingsavonden of dagdelen die worden georganiseerd.
Inhoudelijk is een bijdrage van de kerkenraad zeer wenselijk als het gaat om de onderwerpen ‘huwelijksformulier’ en ‘huisgodsdienst’. Ook kan de kerkenraad uiting geven aan zijn verantwoordelijkheid en betrokkenheid door bijeenkomsten te openen. Uiteraard kan hierover overleg en afstemming plaatsvinden met de begeleiders van de toerusting.

Competenties begeleidend echtpaar

Begeleidend echtpaar: Wat en wie zijn dat nu? Het is bij voorkeur een echtpaar dat:
– een goed huwelijk heeft en daarover ook gemakkelijk spreekt
– het vertrouwen heeft van de kerkenraad
– zich hiervoor van harte wil inzetten
– belangstelling heeft voor anderen en vertrouwen kan wekken bij de deelnemers,
  individueel maar ook in de groep

– ‘een beetje kan praten / presenteren’
– goed kan luisteren en kan zwijgen

Opleiding begeleidende echtparen

Paradijsbloem verzorgt een opleiding van één dag voor de begeleidende echtparen.
Op die dag komen veel onderwerpen aan bod, zoals het organisatie een bijeenkomst,
het werkboek, de ondersteunende hulpmiddelen, het onderwerp privacy, vertrouwen, geheimhouding, veiligheid, de afbakening van de eigen rol, de relatie met de kerkenraad
en zo nodig doorverwijzen naar kerkenraad / hulpverlening.


Preventie

Huwelijkstoerusting volgens de Paradijsbloem is vooral preventief bedoeld. Wanneer in de praktijk van de kerkelijke gemeente pastoraat betrokken raakt bij (ernstige) relatieproblemen, dan is daarnaast professionele hulpverlening nodig. Paradijsbloem wil met nadruk aan de andere kant werken: Preventie!

Scroll naar top