Missie en visie

Onze missie is het christelijke huwelijk te versterken.

Verkering is een mooie periode en een christelijk huwelijk is een bijzondere gave. Het huwelijk mag daarom alle aandacht hebben, zowel in de voorbereiding als in de dagelijkse praktijk.

Een goede voorbereiding vormt samen met Bijbelse uitgangspunten een goede start voor een christelijk huwelijk. Onderhoud van het huwelijk is cruciaal voor de relatie en voor het welbevinden van het gehele gezin. Een warm gezin is een belangrijke basis voor geloofsoverdracht (het gezin als kleine kerk). Bovendien heeft ze een positieve invloed op de samenbinding in de kerkelijke gemeente.

Paradijsbloem geeft huwelijkstoerusting op basis van de Bijbelse visie op het huwelijk.

Het eerste uitgangspunt is dat het huwelijk een Goddelijke instelling is. Volgens het huwelijksformulier is ‘de eerste oorzaak van het huwelijk dat de een de ander trouwelijk helpe en bijsta in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren’. Bij de huwelijkssluiting wordt voor Gods aangezicht een belofte afgelegd van trouw en liefde aan elkaar.

Het tweede uitgangspunt is dat het huwelijk wel in het paradijs is ingesteld (het huwelijk wordt wel een overgebleven bloem uit het paradijs genoemd), maar dat een huwelijk buiten het paradijs wordt gesloten. Dat betekent dat man en vrouw, door de zondeval gericht zijn op zichzelf. Alle ingrediënten voor disharmonie zijn daarmee aanwezig in een huwelijk.

Het derde uitgangspunt is dat het onderhouden van het huwelijk een opdracht is. Echtparen zijn dat aan elkaar en aan hun kinderen verplicht.

 

Doelstelling: Praktisch en eenvoudig

Paradijsbloem huwelijkstoerusting biedt aan (jonge) stellen en aan echtparen gespreksstof en praktische handvatten voor een goed en gezond huwelijk.

Paradijsbloem biedt kerkenraden een eenvoudig in te voeren werkwijze van huwelijkstoerusting in de eigen gemeente.

Scroll naar boven