Opleiding

Paradijsbloem biedt kerkenraden aan om begeleidende echtparen toe te rusten en te ondersteunen. Het aanbod bestaat uit een:

 1. ééndaagse training
 2. vraagbaakfunctie voor de eerste winterperiode
 3. terugkomavond na afloop van de gegeven huwelijkstoerusting. Dit voor terugkoppeling en onderlinge uitwisseling van ervaring.


Bij de training behoort een handleiding voor begeleiders van de huwelijkstoerusting, twee werkboeken en ander (digitaal) ondersteunend materiaal. Ervaring leert dat begeleidende echtparen na de trainingsdag in staat zijn zelfstandig de toerusting te begeleiden.

 

Aanmelding voor deze training via de mail info@paradijsbloem.nl. Graag het aantal echtparen opgeven, hun mailadres en telefoonnummer en een contactpersoon van uw kerkenraad.                                            

 

Organisatie van huwelijkstoerusting Paradijsbloem: Kerkenraad en vrijwilligers

De huwelijkstoerusting is eenvoudig, laagdrempelig en overdraagbaar gemaakt, zodat deze in iedere gemeente zelfstandig kan worden gegeven.

De kerkenraad neemt het initiatief. Voor kerkenraden die overwegen de toerusting in hun gemeente te gaan organiseren doet zich vooral de vraag voor om een echtpaar te zoeken die de begeleiding op zich kan en wil nemen. Zo’n echtpaar dient natuurlijk het vertrouwen van de kerkenraad en de gemeente te hebben. Op deze wijze kan het als vrijwilligerswerk worden gedaan met voordelen als lage kosten en verdieping van de onderlinge band in de gemeente.

Voor de echtparen die de inhoudelijke begeleiding op zich nemen geldt dat ze al wat langer getrouwd zijn en dicht bij de doelgroep kunnen staan. Het is niet noodzakelijk een achtergrond of opleiding in de hulpverlening of in het onderwijs te hebben. Uiteraard vraagt het geven van de toerusting wel om enige communicatieve vaardigheden, belangstelling voor het thema huwelijk en de bereidheid om zich hierin te verdiepen. Maar het is vooral nodig dat zij de gave hebben om goed kunnen luisteren en zwijgen en wat voor anderen willen betekenen.


Werkwijze

Huwelijkstoerusting Paradijsbloem richt zich op twee doelgroepen:
a. Stellen die verkering hebben: De toerusting kan bestaan uit één zaterdag of uit twee avonden.
b. Gehuwden: De toerusting bestaat uit vijf avonden.

Tijdens een bijeenkomst krijgen deelnemers (ieder persoonlijk) een werkboek. Hierin worden verschillende onderwerpen behandeld. Per onderwerp wordt er een korte inleiding gegeven.
Daarna gaan stellen of echtparen aan het werk met de opdrachten uit het werkboek. Deze
opdrachten zijn zo opgezet dat een stel – als stel- met elkaar in gesprek gaat. Hier is ruim tijd voor gereserveerd. Samen (leren) praten: Daar gaat het om!


Inhoud

Waar gaat het dan zoal over? Dat hangt er uiteraard of het gaat om stellen die verkering hebben of dat de avonden zijn gericht op gehuwden. In algemene zin gaat het om onderwerpen en vragen als:

 • Relatie en huwelijk in Bijbels perspectief
 • Hoe willen wij het huwelijk ingaan / hoe zijn wij het huwelijk ingegaan?
 • Samen praten en jezelf uiten
 • Is goed naar elkaar luisteren voor ons vanzelfsprekend?
 • Hoe gaan we om met vrienden, familie, met onze ouders en schoonouders?
 • Kennen we onze verschillen en waarderen we ze ook?
 • Is het erg om conflicten te hebben?
 • Zijn we tevreden over de manier waarop we met geld omgaan?
 • Seksualiteit in verkeringstijd / seksualiteit in het huwelijk
 • In hoeverre staan we op één lijn wat betreft…?
 • Hoe geven we godsdienst een plaats in ons huis, in ons leven?

 

Kosten

De kosten voor de uitvoering van de huwelijkstoerusting in de gemeente betreffen alleen de werkboeken (2 per deelnemend stel of echtpaar). Deze zijn verkrijgbaar bij Paradijsbloem. De kosten zijn:
Werkboek ‘voorbereiding op je huwelijk’  €12,50 per stuk.
Werkboek ‘huwelijkstoerusting’               € 11,-  per stuk.

Scroll naar top